ARCHIWUM

Decyzja wojewody

Zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego zajęcia w Warsztacie Terapii Zajęciowej „Jesteś Potrzebny” zostają zawieszone do 24 maja 2020 roku. Nadal jednak prowadzone są zajęcia zdalne z dziennikarstwa i fotografii oraz porady psychologiczne.