ARCHIWUM

Decyzja Wojewody Śląskiego

Zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Warsztat Terapii Zajęciowej „Jesteś Potrzebny!” od 22 marca 2021 będzie realizował swoje zadania z wykorzystaniem metod i technik porozumiewania się na odległość oraz w formie alternatywnych sposobów realizacji zajęć aż do odwołania. Zajęcia będą prowadzone poza siedzibą warsztatu. W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo instruktorzy będą kontaktować się z uczestnikami, ustalając sposoby komunikacji, metody realizacji i sposoby weryfikacji aktywności.