ARCHIWUM

Na wernisażu w Żywcu

We wtorek 16 maja grupa teatralna Warsztatu Terapii Zajęciowej „Jesteś Potrzebny!” uświetniła swoim przedstawieniem otwarcie wystawy „Niezwykli święci” w żywieckim Zamku Habsburgów. Aktorzy WTZ przedstawili krótką inscenizację pt. „Telewizja w drodze”, która przybliżyła widzom sylwetkę św. Brata Alberta (Adama Chmielowskiego). Kurator wystawy Zbigniew Micherdziński powitał wszystkich zaproszonych gości i pogratulował autorom prac za urzeczywistnienie swoich plastycznych wizji. W części artystycznej Józef Broda grał na instrumentach ludowych i śpiewał, by w ten sposób opowiedzieć o Bracie Albercie i bł. Honoracie Koźmińskim. Uroczystość zakończyła się poczęstunkiem, w czasie którego można było obejrzeć obrazy na płótnie, szkle, rzeźby w drewnie i kamieniu i podzielić się swoimi wrażeniami z gośćmi wystawy. W projekcie „Niezwykli święci” wzięli udział uczestnicy WTZ: Anna Gołąbek, Joanna Sakaluk, Joanna Zięba, Ewelina Satława, Karolina Marzec. Wystawę zorganizował między innymi Regionalny Ośrodek Kultury w Bielsku-Białej i Muzeum Miejskie w Żywcu.
Rafał Pawlus

malowidło, Anna Gołąbek

rys. Joanna Sakaluk

malowidło, Joanna Zięba

malowidło, Ewelina Satława

malowidło, Karolina Marzec

fot. uczestnicy pracowni dziennikarskiej i fotografii