ARCHIWUM

O spółdzielni socjalnej

W sali artterapii Warsztatu Terapii Zajęciowej JESTEŚ POTRZEBNY! 2 grudnia odbyło się szkolenie na temat spółdzielni socjalnej. Oprócz uczestników WTZ było kilku pracowników Zakładu Aktywności Zawodowej. W celu wygłoszenia prelekcji przyjechał z Cieszyna prezes Spółdzielni Socjalnej „Nowy Horyzont” Paweł Przybyło. Mówił, co to jest za działalność i jak ją założyć.
– W naszej spółdzielni jest zatrudnionych 7 osób. Są to ludzie z zaburzeniami psychicznymi – powiedział Paweł Przybyło.
W drugiej części spotkania opowiadał, czym zajmuje się placówka.
– Zajmujemy się głównie sprzątaniem budynków i obiektów przemysłowych. Świadczymy usługi w zakresie zagospodarowania terenów zielonych. Oferujemy szkolenia z zakresu ekonomii społecznej – gestykulował nerwowo.
Prezes mówił, że dzięki spółdzielniom socjalnym osoby niepełnosprawne mogą podjąć pracę i usamodzielnić się.
Sylwestra