ARCHIWUM

Z historii Bielska-Białej

W bielskim Muzeum Techniki i Włókiennictwa 15 marca uczestnicy pracowni fotograficznej obejrzeli wystawę dotyczącą Bielska-Białej. Można było zobaczyć między innymi stare widokówki z wizerunkami miasta w czasach dawnych. Były  również obrazy przedstawiające miasto i jego okolice w przeszłości i teraźniejszości (zestawione od najwcześniejszego do tego zrobionego najpóźniej). Autorzy prac to zarówno zawodowi artyści, jak i amatorzy. Na jednej ze ścian wisiały zdjęcia zestawiające nieistniejące już obiekty z tymi stojącymi obecnie. Były także dawne plany miasta oraz wielki głaz, na którym wyryto różnych rozmiarów prostokąty. Prawdopodobnie miały one symbolizować dzielnice  Bielska-Białej. Uczestnicy obejrzeli filmy dotyczące autorów prac i samych dzieł, a także warsztatów fotograficznych, na których wykonywano te zdjęcia.
Michał