ARCHIWUM

O nas

TG-budynek

WARSZTAT TERAPII ZAJĘCIOWEJ JESTEŚ POTRZEBNY! to placówka pobytu dziennego, która prowadzi terapię zajęciową dla 30 osób z niepełnosprawnością.

OFERUJE:
– zajęcia w sześciu pracowniach:
pracownia artterapii
pracownia dziennikarska i fotografii
pracownia mody
pracownia sztuki użytkowej
pracownia stolarsko-introligatorska
pracownia gospodarstwa domowego i prac ogrodowych
– rehabilitację społeczną, zawodową i ruchową
– pomoc w osiąganiu samodzielności
– udział w szkoleniach zawodowych
– wyzwalanie aktywności twórczej
– rozwijanie zainteresowań
– udział w życiu kulturalnym

Warsztat został utworzony przez Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne     TEATR GRODZKI w grudniu 2004 roku.