ARCHIWUM

Z czego te suknie?

Strzygąc pasterz owieczkę nad tym się rozwodził,
Jak wiele prac ponosi, żeby jej dogodził.
Że milczała: Niewdzięczna! — żwawie ją ofuknie.
Więc rzekła: Bóg ci zapłać… a z czego te suknie?
Ignacy Krasicki

fot. Jolanta Górny