ARCHIWUM

Krany na murze

HPIM2299

Grupa dziennikarska i fotograficzna z Warsztatu Terapii Zajęciowej „JESTEŚ POTRZEBNY!” była 21 marca na wystawie poświęconej akcji artystycznej z okazji Światowego Dnia Wody, która odbyła się przed bielską Galerią BWA. Głównym pomysłodawcą tej wystawy był znany twórca graffiti Dariusz Paczkowski. Autor wystawy zajmuje się graffiti od ponad dwudziestu lat. Grafficiarz pokazywał publiczności jak maluje sprajem na murze BWA obraz przedstawiający krany. Wydarzenie miało formę happeningu, a przechodnie, oraz dziennikarze zostali poinformowani, jakie jest jego przesłanie. Chodzi mianowicie o uświadomienie ludzi i państw na całym świecie, że czysta woda pitna jest niezbędna do życia. Ponad miliard ludzi na Ziemi nie ma bezpośrednio dostępu do czystej wody pitnej. Światowy Dzień Wody został ustanowiony przez Organizację Narodów Zjednoczonych po konferencji w Rio de Janeiro w 1992 r.
Marcin

HPIM2280

HPIM2275100_0591

100_0593 fot. Jolanta Górny