ARCHIWUM

Sztuka Prewencji

9 czerwca 2006 r. odbyła się w Domu Żołnierza przy ul. Broniewskiego ogólnopolska konferencja „Sztuka prewencji – prewencja sztuką”. Poświęcona była roli działań twórczych wśród dzieci i młodzieży zagrożonej społecznymi patologiami. W spotkaniu udział wzięli policjanci, psychologowie, nauczyciele ze szkół podstawowych, gimnazjalnych, z domów dziecka i ośrodków środowiskowych. Na konferencji pokazano sztukę pt. „Klaunada”, poruszającą tematykę pijaństwa, gwałtów i narkotyków wśród dzieci i młodzieży.
Marcin

Konferencja w Domu Żołnierza
9 czerwca grupa dziennikarska z psychologiem i kierownikiem Warsztatu Terapii Zajęciowej uczestniczyła w ogólnopolskiej konferencji „Sztuka prewencji – prewencja sztuką”. Spotkanie odbyło się w Klubie Garnizonowym „Dom Żołnierza” w Bielsku-Białej. Zaproszonych gości powitał Jan Chmiel, prezes Bielskiego Stowarzyszenia Artystycznego, „Teatr Grodzki”. Konferencja składała się z wykładów i dyskusji dotyczących roli działań twórczych wśród dzieci i młodzieży zagrożonej społecznymi patologiami.
Kasia Soborak