ARCHIWUM

admin

Niepełnosprawni sportowcy

HPIM9378

Warsztat Terapii Zajęciowej „Jesteś Potrzebny!” z Bielska-Białej zajął czwarte miejsce w Międzyośrodkowych Zawodach Sportowych Osób Niepełnosprawnych Suszec 2006. Zawody odbyły się 28 września. Brały w nich udział WTZ-ty z innych miejscowości, środowiskowe domy samopomocy, ośrodki dla niewidomych.  Continue reading

Telepraca – praca przyszłości

HPIM925013 września w Warsztacie Terapii Zajęciowej w sali teatralnej odbyła się konferencja na temat „Telepraca – praca przyszłości”. Spotkanie prowadził Witold Izydorczyk, szkoleniowiec, który opowiadał o pracy z komputerem, omawiał różne formy pracy z zakresu telepracy. W swoim wykładzie wykorzystał technikę audiowizualną. Na ekranie pojawiały się omawiane informacje. Uczestnicy Warsztatu Terapii Zajęciowej oraz pracownicy Zakładu Aktywności Zawodowej otrzymali materiały na omawiany temat.
Katarzyna Soborak

Twórcze spotkanie

HPIM9130

12 września w Rudzie Śląskiej odbyło się I Aktorskie Spotkanie Osób Niepełnosprawnych. Warsztat Terapii Zajęciowej „Jesteś Potrzebny!” przedstawił „Biełkę” – legendę o powstaniu miasta Bielsko-Biała oraz trzy etiudy teatralne dotyczące zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Continue reading

Spotkanie z młodzieżą

wystep002

8 i 11 września Warsztat Terapii Zajęciowej gościł u siebie Zespół Szkół Prywatnych Edukacji Europejskiej im. Aleksandra Kamińskiego. Naszymi gośćmi była młodzież z klas IV i VI, oraz z klasy I gimnazjum.  Continue reading

Uczestnicy Warsztatu Terapii Zajęciowej „Jesteś Potrzeby!” w kampanii społecznej Środowisko Pracy Przyjazne Niepełnosprawnym

 6 września 2006 r. w Teatrze Polskim Warsztat Terapii Zajęciowej weźmie udział w konferencji w ramach projektu „Środowisko pracy przyjazne niepełnosprawnym – kampania społeczna w Bielsku-Białej”. Na scenie Teatru Polskiego uczestnicy Warsztatu Terapii Zajęciowej wystawią trzy etiudy, które opowiadają o poszukiwaniu pracy przez osoby niepełnosprawne. W jednej ze scenek będę brał udział. Scenka mówi o osobie niepełnosprawnej która, przychodzi do biura w poszukiwaniu pracy w charakterze informatyka. W tej scenie wykorzystane będą następujące rekwizyty: biurko, krzesło i laptop. Scenariusze zostały przygotowane przez uczestników WTZ we współpracy z instruktorami artterapii.
Marcin

Nagrodzony plakat

HPIM8823

5 lipca 2006 w bielskim Ratuszu, w sali sesyjnej rozdano nagrody konkursu plastycznego, którego tematem było „Środowisko pracy przyjazne osobom niepełnosprawnym”. W konkursie brał udział Warsztat Terapii Zajęciowej „Jesteś Potrzebny!”.  Continue reading

Dzień otwarty

HPIM8680

30 czerwca uczestnicy Warsztatu Terapii Zajęciowej pojechali do Ornontowic na dzień otwarty z okazji 15-lecia odrodzenia gminy Ornontowice. Continue reading

Zabawa w upale

HPIM8510

27 czerwca w Klubie Garnizonowym ” Dom Żołnierza” odbyło się spotkanie integracyjne dziewcząt z Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci prowadzonego przez Zgromadzenie Córek Bożej Miłości w Bielsku-Białej i uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej ” Jesteś Potrzebny!”. Continue reading

Profesjonalni amatorzy

HPIM8287

13 czerwca 2006 r. Warsztat Terapii Zajęciowej „Jesteś potrzebny!” wziął udział w I Przeglądzie Amatorskiej Twórczości Artystycznej „Bez granic” Katowice 2006.  Continue reading