ARCHIWUM

Rondo Sztuki w Katowicach

HPIM2684

Grupa dziennnikarsko-fotograficzna Warsztatu Tarepii Zajęciowej „JESTEŚ POTRZEBNY!” odwiedziła Rondo Sztuki w sąsiedztwie Spodka w Katowicach. Konferencja „Nowe horyzonty. Przyszłość w naszych rękach” rozpoczęła się 24 kwietnia. W programie spotkania były wystąpienia: Bożeny Wachałowicz – przedstawienie założeń projektu „Nowe horyzonty. Przyszłość w naszych rękach”; Weroniki Ślęzak-Tazbir (Uniwersytet Śląski) – Śląski archipelag – wyspy (nie)szczęśliwe. Gettoizacja społeczna i przestrzenna w starym regionie przemysłowym.”; Romana Pałaca (Bank Światowy) – „Czy zaklęty krąg ubóstwa? Współpraca instytucji publicznych i organizacji pozarządowych z perspektywy Banku Światowego”. Uczestnicy siedzieli na widowni filmowani przez dwie kamery i nie zadawali pytań. Debata telewizyjna rejestrowana przez TVP Katowice dotyczyła włączania osób defaworyzowanych społecznie w rynek pracy. Wzięli w niej udział praktycy życia społecznego m.in. dyr. Przemysław Koperski (Wojewódzki Urząd Pracy), Roman Pałac (Bank Światowy), Weronika Ślęzak-Tazbir (Uniwersytet Śląski). Debatę poprowadzili Jacek Dokutowicz (TVP3) i Dorota Stasikowska – Woźniak (Śląskie Centrum Równych Szans).
Sobotka

HPIM2672

PICT0032

PICT0011

HPIM2673fot. Jolanta Górny